Er zijn diverse onderzoeken en daarop gebaseerde behandelmethodes waarbij de voeten centraal staan. De gedachtegang hierbij is dat klachten […]